Ovjereni prijevod

Izvršen od strane ovlaštenog sudskog tumača imenovanog od strane Županijskog suda, ovjeren pečatom i potpisom čime se jamči da prijevod u potpunosti odgovara izvornom tekstu. Takav prijevod je pravovaljana isprava priznata od pravnih i sudbenih tijela države na čiji je jezik dokument preveden.

Sudski tumači za Vas rade ovjerene prijevode svih vrsta dostavljenih tekstova i dokumenata na engleski, njemački i talijanski jezik.

Ovjerene prijevode radimo prema Vašim potrebama:

 • Ovjereni prijevodi dokumentacije trgovačkih društava
 • Ovjereni prijevod osobnih isprava
 • Ovjereni prijevod pravne dokumentacije
 • Ovjereni prijevod tehničke dokumentacije

 

 

  Neovjereni prijevod

Izrađuje se prema dostavljenom dokumentu u elektroničkim ili papirnatom obliku. Sam prijevod je izveden jednako kvalitetno urađen i koliko je god moguće izgledom prati osnovni dokument ali za sam dokument nije potrebna ovjera sudskog tumača.

Sudski tumači za Vas rade ovjerene prijevode svih vrsta dostavljenih tekstova i dokumenata na engleski, njemački, talijanski i švedski jezik.

Neovjereni prijevodi:

 • Životopisi
 • Prospekti
 • Brošure
 • Upute za uporabu
 • Web stranice
 • Katalozi
 • Dopisi
 • Poslovna komunikacija
 • Jelovnici
 • Turistički vodiči
Također na upit smo u mogućnosti uraditi:

 • Prijevode audio zapisa
 • Simultani prijevod
 • Prijevode konferencija
 • Prijevode video konferencija i sastanaka

 

   
Prijevodi dokumenata za radne dozvole

Prijevodi dokumenata za radne dozvole

Prijevodi pravne dokumentacije

Prijevodi pravne dokumentacije

Prijevod konferencija i audio zapisa

Prijevod konferencija i audio zapisa

Prijevod diploma i svjedodžbi

Prijevod diploma i svjedodžbi

Prijevod dokumentacije trgovačkih društava

Prijevod dokumentacije trgovačkih društava

Prijevodi osobnih dokumenata

Prijevodi osobnih dokumenata

Prijevodi ugovora

Prijevodi ugovora

Prijevodi

Prevodimo sve vrste dostavljenih tekstova i dokumenata u elektronskom ili papirnatom obliku.

... više